De behandelingen zijn geëvolueerd.

Laten we ook
onze houding verbeteren.

Mensen met hiv die een niet meetbare virale lading hebben als gevolg van een effectieve behandeling1 kunnen een normaal leven leiden.

  • Ze kunnen het virus niet overdragen aan anderen
  • Ze kunnen liefhebben en vrijen
  • Ze kunnen kinderen krijgen
  • Ze zullen geen aids ontwikkelen
  • Ze kunnen leven

Virale lading is de hoeveelheid hiv per milliliter bloed. Antiretrovirale therapie heeft tot doel de virale lading van een persoon te verminderen tot een niet op te sporen niveau.

Een positieve hiv test is niet meer fataal. Hoe eerder je wordt behandeld, hoe eerder je virale lading wordt verminderd en hoe minder kans je hebt om hiv op anderen over te dragen.

Hiv is het virus dat aids kan veroorzaken. AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) is een vergevorderd stadium van hiv, beter bekend als hiv fase 3. AIDS ontstaat wanneer hiv onomkeerbare schade heeft toegebracht aan het immuunsysteem van een patiënt.

Door het bereiken van een niet op te sporen virale lading wordt het risico om het virus over te dragen tot bijna nul gereduceerd. Minder overdracht betekent minder hiv-besmettingen in de wereld.

Gilead Gilead
Bezoek de sites van onze partnerverenigingen en leer meer over de strijd tegen HIV: